החל משנת תשס"ח  ( 2008 ) ועד כה, יוסף סואט משמש מורה למתמטיקה בבתי ספר בארץ, ונסיונו כולל הוראת תלמידי חטיבת ביניים ובעיקר בחטיבה העליונה ובתוך כך הכנה לבגרות בכל הרמות.


מתוך נסיונו האישי וכן כפי שעולה במחקרים רבים בנושא החינוך וההוראה, הקשיים שיש לתלמידים רבים בלמידה בכיתה, בעיקרם נובעים מקשיי קשב וריכוז וכן מהצטברות של פערים שנובעים מלמידה אפקטיבית פחות מהנדרש. תלמידים רבים אינם יודעם כיצד ללמוד וכיצד לגשת לתחומי התוכן הנלמד, קשיים באלגוריתם ובשימוש במידע לשם פתרון בעיות, שמוצגות בפניהם. קשיים רבים ברמה הארצית מתבטאים גם בקשיים בשפה: בקריאה והבנת הנקרא, בכתיבה ובסגנון התבטאות, שהם בירידה מתמדת מזה שנים רבות. 

 

קשיים אלה איפשרו ליוסף לרכוש נסיון בגיבוש פתרונות לתלמידים בעלי קשיים כגון אלה.

ההוראה הפרטית בתחום המתמטיקה:
המורה מלמד בבית התלמיד, לעת עתה באזור המרכז בלבד.
שיעור העזר הניתן ללומד/ת הוא באורך שעה שלמה ( 60 דקות ).


השיעורים ניתנים לכל הרמות, תוך מיקוד באוכלוסיית הלומדים בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה ובמשלימי בגרות.
בעתיד, מתוכננת הקמה של מערך למידה מקוון, שיאפשר לימוד אינטרקטיבי לכל תלמיד/ה בתחום שבו נדרש הסיוע.
תלמיד יוכל להצטרף לשיעור מקוון בנושא בו הוא חפץ.

 

הסיוע הלימודי וההוראה בתחום הסטטיסטיקה:
 השירות שניתן הינו בשיעורי עזר  בתחום הקורסים השונים בסטטיסטיקה וכן בייעוץ וניתוח סטטיסטי כמפורט להלן ובנוסף בסיוע בארגון, הכוונה וכתיבה של עבודות גמר, גם בתחומים לא סטטיסטיים, שמצריכים כתיבה אקדמית ברמה גבוהה.

 

שיעורי העזר בתחום הסטטיסטיקה ניתנים בבית של הסטודנט או בביתו וכל שיעור הוא באורך שעה שלמה ( 60 דקות ).
השיעורים ניתנים בתחומים הבאים: קורס מבוא לסטטיסטיקה א', קורס מבוא לסטטיסטיקה ב' , קורס סטטיסטיקה ג'  וב-SPSS.

 

קורס מבוא לסטטיסטיקה א': סטטיסטיקה תיאורית, מדדי קשר, רגרסיה.
קורס מבוא לסטטיסטיקה ב': אמידה והסקה סטטיסטית, כולל מבחנים א-פרמטריים.
קורס סטטיסטיקה ג': רגרסיה וניתוח שונות, הסיוע מכוון לתלמידי המכללה למנהל ו/או תלמידי האונברסיטה הפתוחה בעיקר, אך לא רק.
סיוע ב-SPSS.


הייעוץ הסטטיסטי מתמקד בתכנון מחקר, בניית שאלוני מחקר, בחירת משתני המחקר והשערות המחקר, בארגון הנתונים, בניתוחם ובכתיבת דו"ח סטטיסטי שמשתלב בעבודת הגמר: עבודה סמינריונית או עבודת תזה.
ניתוח הנתונים נשעה בעיקר ב-SPSS תוך הסתייעות בתוכנת האקסל להצגה גרפית של המידע הרלבנטי.

 

הסיוע בעבודת גמר בעבודות סמינריוניות ניתן גם בתחומים אחרים גם אם לא נדרש ביצוע של מחקר סטטיסטי.
הסיוע ניתן בארגון, הכוונה וכתיבה של עבודות גמר.


סיוע זה ניתן תוך שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים שמבצעים את הסיוע בפועל.